starší dívky – startovní listina

Sport: Tenis
Disciplína: čtyřhra
Závod: starší dívky
Akce: Královéhradecný kraj - Hlavní město Praha 16
Temín: 25.06.2019 12:25
Místo: ČLTK Bižuterie Jablonec

Str. č. Kraj Poznámky
Hlavní město Praha
Královéhradecký kraj
Hlavní město Praha: Starečková Viktorie, Valentová Tereza
Královéhradecký kraj: Hrabalová Eliška, Roháčová Emma