starší dívky – startovní listina

Sport: Stolní tenis
Disciplína: družstva
Závod: starší dívky
Akce: Hlavní město Praha - Plzeňský kraj o 3.místo
Temín: 26.06.2019 17:15
Místo: Technická univerzita v Liberci

Str. č. Kraj Poznámky
Hlavní město Praha
Plzeňský kraj
Hlavní město Praha: Handlová Natálie, Jungwirthová Andrea
Plzeňský kraj: Holubová Klaudie, Sommerová Helena