Dětem hodně dlužíme

Dětem hodně dlužíme

Návratem dětí ke sportu se zabývala tradiční konference Českého olympijského výboru, která se konala 23. června v Nové budově Národního muzea v Praze. Zástupci sportovních svazů, vedení krajů ČR a další odborné veřejnosti sledovali ve třech panelových diskusích názory a rady zainteresovaných hráčů, které by měly přispět k návratu dětí ke sportu, a to na všech úrovních výkonnosti i ve všech koutech České republiky.

„Meziročně došlo k dramatickému propadu výkonnosti dětí, který nemá v historii českého státu obdoby. Dětem hodně dlužíme a měli bychom na ně víc myslet a všechno jim to vynahradit,“ uvedl na úvod konference předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Vycházel z výzkumu ČOV Výzvy Českého sportu 2021, podle kterého poklesla meziročně výkonnost dětí stejné věkové kategorie v některých sportovních disciplínách až o 20 %. „Bude trvat minimálně dva roky, než se dětský a mládežnický sport, pokud se již nestane nic mimořádného, vrátí do stavu před pandemií v roce 2020,“ dodal Kejval.

Téma absolutního zavírání sportu rozvinul předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser. „Nemohu se smířit s tím, že sport nebude priorita a opět se v případě dalšího lockdownu zavře. Nemůžeme naše děti zase zavřít doma,“ uvedl.

V rámci diskuse o financování sportu vyzval místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman: „Je třeba vytvořit obrovský tlak na politické prostředí, aby se téma sportu dostalo na jinou, vyšší, úroveň zájmu. Chtěl bych přesvědčit českou vládu a poslaneckou sněmovnu, že téma sportu si to zaslouží. Do sportu v Česku ročně přichází 150 miliard, ale 80 % těchto peněz jde z kapes rodičů.“

Během panelových debat byl podtržen význam krajů, měst a obcí v systému financování sportu. Bez municipalit by nebylo možno rozvíjet a provozovat rozsáhlou sportovní infrastrukturu. Vedle toho by nebyl funkční ani systém organizace sportu v oddílech a klubech.

Právě roli nadšených a často dobrovolných trenérů v jednotlivých sportovních klubech vyzdvihla na konferenci olympijská vítězka Eva Samková. „Práce s dětmi mě samotnou moc povzbudila a naplnila po hektickém a náročném období, které jsem prožívala po zisku medaile v Soči. Vím, jak těžké to teď budou mít trenéři s návratem dětí do sportu. Z vlastní zkušenosti mohu poradit, že určitě pomůže, když se svým myšlením a chováním budou co nejvíce přibližovat svým mladým svěřencům,“ nabídla recept.

Odliv dětí z organizovaného sportovního prostředí bude jedním z negativních důsledků pandemie, podle výzkumu ČOV mezi sportovními svazy hrozí úbytek 10 až 20 % dětí a mládeže ze sportovních klubů a oddílů po skončení lockdownu. „Úkolem všech zainteresovaných organizací a institucí je maximálně podporovat sportování dětí a mládeže. Díky této podpoře si vytvoří základní návyky a sport se stane neoddělitelnou součástí jejich životů,“ shrnul základní závěry místopředseda ČOV a předseda komise Olympiády dětí a mládeže Filip Šuman.

Konference bývá obvykle součástí Olympiády dětí a mládeže, ve které mladí sportovci reprezentují své kraje. Letos se vinou pandemie nekonala a příští bude v Olomouckém kraji v létě 2022. „Je zajímavé sledovat, jak roste počet účastníků tradičních olympijských her, kteří v mládí tímto projektem prošli. Vždyť třeba vítězka tenisového Roland Garros, Barbora Krejčíková, je dvojnásobnou vítězkou ODM,“ připomenul význam sportovních akcí pro mládež předseda ČOV Jiří Kejval.