Vše běží podle plánu, říká k přípravám ODM Jiří Struček

Vše běží podle plánu, říká k přípravám ODM Jiří Struček

Olympiáda dětí a mládeže se postupně blíží a je na čase vyzpovídat člena organizačního výboru Jiřího Stručka. (vlevo na fotografii) „Pro kraj to bude největší akce, kterou ve své historii pořádá a tomu se vše podřizuje,“ říká náměstek hejtmana, který má za kraj pořádání této výjimečné akce na starost.

V jaké fázi se nacházejí přípravy na Olympiádu dětí a mládeže?
Vše probíhá podle předem stanoveného harmonogramu a zatím se žádný velkým problém nevyskytl, jsou to vždy jen drobnosti, což se stává. Organizační věci i propagace běží tak jak mají. Jednou z nejvýznamnějších akcí v oblasti propagace bylo předávání automobilů pro organizační výbor, které se setkalo s velkým ohlasem od všech zúčastněných.

Kdy jste začali přemýšlet o kandidatuře pořádat ODM?
Kandidaturu jsme zvažovali několik let a byli jsme i ostatními tázáni, kdy bude Olympiáda dětí a mládeže taky v Plzeňském kraji. Začali jsme o tom přemýšlet intenzivněji kolem roku 2011, kdy začalo být jasné, že se Plzeň stane evropským hlavním městem kultury a nabízelo se tak zajímavé spojení. V tomhle směru se nám povedlo i přes počáteční nesouhlas města udělat z Olympiády dětí a mládeže hlavní doprovodný program Plzně 2015.

Koho jste měli za protikandidáta?
Naším soupeřem v získání pořádání ODM 2015 byl ještě Královehradecký kraj. Mezi námi a nimi se pak vybíralo, na naší straně převládlo více kladných věcí. Našimi hlavními plusy bylo pořádání poprvé v historii, poměrně zajímavý rozpočet pro celou akci, napojení na EHMK a hlavně pořádání celé olympiády na jednom místě, v jednom městě.

To je asi největší výhoda a zároveň rarita?
To se povede teprve podruhé v historii konání Olympiády dětí a mládeže, poprvé to bylo před deseti lety, ale tam tehdy nebylo zdaleka tolik sportovních disciplín i sportovců jako bude letos u nás. Tehdy se ani neúčastnili všechny kraje. To se setkalo ze strany Českého olympijského výboru s největším ohlasem.

V čem bude dobré, že se Olympiáda dětí a mládeže uskuteční v jednom místě?
Slibujeme si od toho, že Plzeň bude olympiádou žít, budou tu spousty sportovců, kteří se budou pohybovat po městě, budou se moci vzájemně navštěvovat na sportovištích a fandit si mezi sebou navzájem. V minulých letech se potkávali jen na zahájeních nebo zakončeních, nebo na medailovém ceremoniálu, ale vzhledem k rozmístění sportovišť nemohli jít třeba fandit svým kamarádům.

Kolik bude při organizaci potřeba dobrovolníků?
Dobrovolníků bude potřeba opravdu hodně, počítáme s číslem kolem 300. Půjde o dobrovolníky na sportovištích, informátoři v ulicích, v tomhle ohledu chceme brát studenty ze škol. Chceme zapojit i základní školy z hlediska podpory na sportovištích, alespoň to je naše představa. Chceme třeba zapojit zdravotnickou školu jako pomocníky v oblasti zdravotní péče na sportovištích.

Jak je to s ubytovacími kapacitami pro sportovce?
Škol i ubytovacích kapacit máme v Plzni hodně, ale přesto ta kapacita není v takové výši. Máme zhruba 1500 míst v našich ubytovacích zařízeních, takže jsme se museli domluvit se Západočeskou univerzitou, která nám v rámci spolupráce poskytne potřebný počet dalších míst.

V jaké výši bude rozpočet olympiády?
Máme na to vyčleněno z krajského rozpočtu deset milionů korun a navíc se nám povedlo získat významné partnery. Těch je celkem šest a každý z nich přispívá velice slušnými částkami, za což jim patří velký dík. Ale nejde jen o finanční sponzoring celé akce, ale například město Plzeň se na akci podílí poskytnutím sportovišť, ale hlavně městské hromadné dopravy pro účastníky ODM. To je významná pomoc, kdy na základě akreditací budou moci účastníci využívat MHD po Plzni a dostanou se tak na všechny sportoviště i ubytovací kapacity.

Dále se na akci finančně podílí významně i Český olympijský výbor a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Když to zaokrouhlíme, tak ta částka se bude pohybovat kolem 15 milionů korun.

Jaké výhody přináší pro Olympiádu dětí a mládeže spolupráce s projektem Plzeň 2015?
Kromě mediálního zájmu přináší spolupráce s projektem Evropské hlavní město kultury 2015 i další výhody, navíc se v době Olympiády nekoná žádná větší akce v rámci celého projektu. EHMK tak bude kompletně zaměřeno na ODM. Pro Olympiádu bude k dispozici i meeting point na náměstí, navíc společně připravujeme doprovodný program.

Co jste si při pořádání vzali za příklad nebo ponaučení z minulosti?
Snažíme si z minulých let brát různá ponaučení a neudělat zbytečně megalomanskou akci, jako to měli v Olomouckém kraji, kde bylo mnoho sportů, a bylo to roztříštěné do několika měst a někteří ani neměli přehled jak se ty jednotlivé sporty konají.V tomhle směru se povedlo připravit ve spolupráci s ČOV jednotný akreditační a výsledkový systém, který bude poprvé u nás a bude následně využíván do budoucna. Na tomhle pak hodně záleží, když se hodnotí sportovní úroveň olympiády. Zase velmi malá do počtu sportů byla olympiáda v Táboře, takže jsme se chtěli vydat takovou střední cestu.

Jak probíhal výběr sportů pro olympiádu?
Z hlediska počtu sportovišť a dalších faktorů jsme museli vytipovat sporty a sportoviště, kde umějí uspořádat akci podobného významu. Při výběru jsme zjistili, že tu máme celou řadu kvalitních sportovišť a je dobrá příležitost je ukázat. Pro organizátory to bude velká výzva, protože Olympiádu dětí a mládeže rozhodně dlouhou dobu pořádat nebudou. Zájem o pořádání stoupá a je čím dál méně jednoduché.

Celá řada sportů se na Olympiádu dětí a mládeže v Plzni chtěla dostat, ale z důvodu kapacity to prostě nešlo, i když jde o tradiční sporty. Například florbal, zápas, box měl velký zájem o účast a další, ale my jsme volili sporty tradiční, pak tradiční ve vztahu ke kraji a městu. Jde například o jachting, badminton nebo hokejbal, to jsou sporty, které mají v Plzni svojí tradici.

To platí třeba o sportovní střelbě?
Sportovní střelba bude na ODM po delší době, ale pro nás to byla jasná volba vzhledem ke špičkovému areálu v Lobzích, který je Mekkou pro sportovní střelbu v Česku a byla by obrovská škoda toho nevyužít. Je to skvělá možnost pro propagaci sportu, který nám přináší na olympijských hrách takové úspěchy.

Podobně jako u sportovní střelby je to třeba s hokejbalem. Ten bude na ODM poprvé, ale proč ho do programu nezařadit, když máme v Plzni nejlepší halu v republice, která byla postavená jen pro tento sport. Byla by škoda takové nechat nevyužité během takto významné akce.

Olympijský dům bude v Techmania Science Center. Co rozhodlo právě pro Techmanii?
Při výběru Techmanie jako olympijského domu jsme se snažili propojit sportovní zápolení se vzděláním. V současné době, kdy má prioritu technické vzdělání, tak jsme se snažili i toto propojit, a Techmania byla brána jako nejlepší volba. Nabízela se i místa více v centru města, ale nakonec tohle byla jasná volba.

Každý sport bude mít svého ambasadora. Jak probíhal jejich výběr?
V rámci propagace jsme chtěli využít známých tváří z jednotlivých sportovních odvětví, které mají nějakou spojitost s Plzeňským krajem, protože těch nejlepších sportovců tu máme opravdu hodně. Ať jde o jména jako Petr Čech, Filip Jícha, Kateřina Emmons, Zdeněk Štybar, Roman Kreuziger, ale zároveň u některých sportů jsme oslovili i sportovce, kteří nejsou odsud, ale ve svém sportu znamenají opravdu hodně. Jde třeba o Olgu Šípkovou ve sportovním aerobiku, Petra Koukala v badmintonu nebo plážové volejbalistky Kristýnu Kolocovou a Markétu Slukovou.

V očích diváků mají tato jména určitou váhu a hned se jinak nahlíží i na tu samotnou Olympiádu dětí a mládeže, když jí svým jménem podpoří takové osobnosti. Počítáme s tím, že budou na billboardech, plakátech a kterým to jejich časové možnosti dovolí, tak se osobně zúčastní.

Kolik čestných hostů se bude účastnit ODM?
Nejvíce čestných hostů se zúčastní slavnostního zahájení, ať už to jsou zástupci krajů, sportovních svazů, partnerů nebo bývalý skvělí sportovci. Zároveň řadu z nich chceme využít poté při předávání medailí na ceremoniálech, které budou každý den.