Jednou z nejnáročnějších disciplín na organizaci bude triatlon

Jednou z nejnáročnějších disciplín na organizaci bude triatlon

Velmi zajímavou disciplínou na červnové Olympiádě dětí a mládeže bude triatlon. Závody v této disciplíně, ve které má Česká republika i jednu medaili z velké olympiády, budou probíhat v okolí Boleveckého rybníka. Jak náročné je organizovat tuto soutěž říká šéf organizátorů triatlonu Milan Ungr

Jak náročné bude zajistit soutěže v triatlonu?
Určitě náročné, protože triatlon musí být na kvalitní silnici, u vody, kde se dá plavat (čistota, přístup, teplota) a zároveň běhat po jiných trasách, než se jede na kole atd. Z pohledu legislativy se jedná o takovou „automobilovou rally“, musí se řešit uzavírka potřebných komunikací a související omezení dopravy a pohybu lidí, vytyčení a zajištění trasy plavání, cyklistiky a běhu v časově omezeném úseku atd.

Kde se bude triatlon konat?
Závod v triatlonu proběhne v Plzni v okolí Boleveckého rybníka s centrem v kempu, kde je start, depo i cíl. Plavání v Boleveckém rybníce, cyklistika na cca 3,3 km dlouhém obousměrném okruhu v ulicích U Velkého rybníka a Malý Bolevec. Běh po cestách v okolí kempu na 2,5 km dlouhém okruhu.

V městské aglomeraci není snadné takové vhodné místo najít. V Plzni připadali v úvahu 2 lokality – okolí Šídloveckého rybníka a okolí Boleveckého rybníka. Zvolena byla jistě atraktivní lokalita Boleveckého rybníka i díky ubytování a zázemí, které budeme mít v kempu. Samozřejmě z pohledu přípravy i financí hodně náročná varianta.

Kolik lidí se bude na organizaci podílet?
Nemáme informace, jaké jsou počty u ostatních sportů, takže nemohu srovnávat. U triatlonu vlastní příprava je na malé skupince lidí, ale bezprostřední přípravu a průběh závodu bude zajišťovat minimálně 70 lidí.

V jaké fázi jsou přípravy na ODM?
Loni v květnu jsme si se zástupci Českého olympijského výboru odsouhlasili tratě. Bohužel hned v červnu začala příprava rekonstrukce vlakové tratě Plzeň - Třemošná a od září její realizace. Nejvíce jsme čekali na dokončení a ukončení související objížďky. Bohužel stav části komunikace Malý Bolevec směrem K Prokopávce se objížďkou výrazně zhoršil. Především povrch ve stoupání není dostatečně bezpečný pro následný sjezd. Protože do zahájení závodu se nestihne povrch opravit, musela se připravit další varianta cyklistického okruhu, tak abychom se dostali na jeho potřebnou délku. Například pokud bychom chtěli zachovat jediné náročnější stoupání na trati, mohlo by se ulicí Malý Bolevec jen vyjet stoupání a pokračovat ulicí K Prokopávce a na jejím konci se napojit na ulici U Velkého rybníka. Tato trasa by byla atraktivní, ale těžko zajistitelná se zdroji, které máme k dispozici (pořadateli, zábranami i dopravním řešením). Proto byla zvolena sice také náročnější, ale přece jen realizovatelnější trasa prodloužením o další část ulice U Velkého rybníka za „myší dírou“. Teď se řeší příslušná povolení.V jaké fázi jsou přípravy na ODM?

V jakých kategoriích se bude na ODM závodit?
Závody budou pro 4 kategorie - starší žáky a žákyně, dorostence a dorostenkyně. Žáci a žákyně absolvují 375 metrů plavání, 10 kilometrů silniční cyklistiky a 2,5 kilometru běhu. Dorostenci a dorostenkyně absolvují 750 metrů plavání, 20 kilometrů silniční cyklistiky a 5 kilometru běhu. Na start nastoupí ve 4 kategoriích po 14 závodnících (po 1 za každý kraj), celkem se ODM zúčastní 56 triatletů a triatletek.

Při přípravě jsme vycházeli z olympijské podoby triatlonu a specifika ODM. „Klasický" olympijský triatlon je plavání, silniční kolo a běh. Stejnou podobu připravujeme i pro ODM. Na velké olympiádě se jedou dva závody pro kvalifikovaných nejlepších 55 mužů a 55 žen světa ve dvou různých dnech. U nás to bude z více důvodů v jeden den, který máme uzavírku silnice kolem rybníka k dispozici.

Bude to největší akce, kterou budete pořádat?
Z pohledu starostí asi ano, co do počtu závodníků nikoliv. Určitě to bude pro nás v roce 2015 nejvýznamnější akce.

V triatlonu má Česko z olympijských her jednu medaili. Je tu nějaký talent, který by mohl na podobný úspěch v budoucnu dosáhnout?
Světová špička dospělých je velice kvalitní a vyrovnaná, zvláště u mužů i početná. Prosadit se v ní je velice těžké. Byť je triatlon individuální sport, je těžké se prosadit proti početně velmi zastoupeným týmům Velké Británie, Španělska, Austrálie, Německa atd., které mají podstatně lepší finanční i tréninkové podmínky. Už jen kvalifikovat se na velkou olympiádu je náročné.

Talenty se u nás objevují i díky projektu „Triatlon děti“, tak uvidíme. Dle mého názoru by větší šance uspět na velké olympiádě byla mezi ženami. Ale určitě bude zajímavé sledovat oba syny Jana Řehuly, kteří již v žákovské i dorostenecké kategorii patří k nejlepším v republice a určitě by rádi svého otce napodobili.

Dá se říct, kteří závodníci, případně kraj bude patřit k favoritům?
Vzhledem k tomu, že může startovat jen 1 závodník za kraj v dané kategorii, je těžké odhadnout, kdo se nominuje z krajů, kde mají více vyrovnaných závodníků. Přesto každý kraj má svá želízka v ohni v některé z kategorií včetně Plzeňského. Jak vše dopadne, uvidíme v úterý 16.června 2015 .