Olympiáda dětí a mládeže má nový informační systém

Olympiáda dětí a mládeže má nový informační systém

Český olympijský výbor ukončil vývoj Centrálního informačnímu systému Olympiády dětí a mládeže. Systém bude od Her VII. letní olympiády dětí a mládeže 2015 v Plzni využíván pro všechny následující hry.

Cílem projektu je ulehčit pořadatelskému kraji i jednotlivým krajským výpravám akreditaci účastníků a pomoci dlouhodobé prezentaci ODM. Zároveň systém standardizuje archivaci výsledků a bude poskytovat i statická data o fyzické kondici sportující mládeže. Tyto kroky výrazně pomohou v další propagaci ODM i jednotlivých krajů.

V minulosti výsledky her mládeže archivoval každý pořadatelský kraj v jiném formátu, to se nyní změní.

Mladí sportovci budou moci porovnat své výkony napříč jednotlivými ročníky ODM a třeba zjistit, že jsou na tom ve třinácti letech výkonnostně stejně, jako byli ve stejném věku slavní olympionici současnosti.

Systém má tři základní pilíře:

  • Webový – určený k prezentaci projektu, sportovců a krajů.
  • Výsledkový – všechny sportovní výkony na ODM se ukládají do jednotné databáze.
  • Akreditační – slouží krajským koordinátorům a pořadatelům ke sběru potřebných dat
    o účastnících.

Centrální informační systém bude jako první sloužit pořadatelům ODM 2015 v Plzni a vedoucím krajských výprav pro tyto hry, kteří již začínají akreditovat své sportovce. ODM 2015 startuje 14. června a účastní se jí na 3000 sportovců, trenérů a dalších členů krajských výprav.

Olympijský výbor nyní pracuje na kompletaci všech dosavadních výsledků od roku 2003, kdy tato největší mládežnická multisportovní akce u nás vznikla.