Bezpečnost účastníků ODM 2017 je prioritou

Bezpečnost účastníků ODM 2017 je prioritou

Aby vše klapalo, až dorazí první autobusy s účastníky, aby bylo nachystáno bydlení, připraveno stravování, byla upravená sportoviště, aby byla zajištěna možnost se pobavit a odpočinout si, bylo třeba, a ještě bude třeba, uskutečnit stovky schůzek, jednání, vyjasňovat si nedorozumění, kontrolovat plnění úkolů, honit termíny, reagovat rychle na problémy, které se při organizaci takové akce vždy vyskytnou. Organizaci a průběh ODM bude zajišťovat více jak tisíc tři sta lidí – zúčastněných partnerů, pořadatelů na sportovištích a dobrovolníků.

Do Brna přijede 24. června skoro 4 400 účastníků olympiády. Ale to určitě nebude konečné číslo. Rodiče sportovců, jejich kamarádi ze sportovních klubů, spolužáci, žáci a studenti základních a středních škol i sportovní fandové z celé republiky, kteří přijedou povzbuzovat, vychutnat si atmosféru medailových ceremoniálů a večerních programů v olympijské vesnici, představují ohromné množství lidí. A to vyžaduje odpovídající opatření pro zajištění jejich bezpečnosti.

V součinnosti Policie ČR, Městské policie Brno, bezpečnostní agentury a všech organizátorů a pořadatelů se rodí systém zajišťující bezpečnost všech účastníků a bezproblémový, nerušený průběh sportovních soutěží. Olympijská vesnice bude 24 hodin pod dozorem všech bezpečnostních složek, v olympijském domě bude po celou dobu trvání zřízen dispečink, který bude kordinovat všechny akce nutné k zajištění bezpečnosti, ochraně zdraví a majetku. Večerní ceremoniály s kulturním programem, kde se sejde vždy několik tisíc diváků, budou pod zesíleným dozorem Policie ČR a MP města Brna. Mobilní hlídky bezpečnostních složek budou každý den, po celou dobu trvání olympiády, objíždět v pravidelných intervalech sportoviště a kontrolovat, zda je z pohledu bezpečnosti vše bez problémů.

Uvidíte jejich uniformy, ale nebudete znát jejich jména. Jsou to profesionálové, kteří odvedou svoji práci a sami zůstanou v pozadí. Proto již dnes jim patří naše poděkování za jejich obětavost a připravenost přispět k zdárnému průběhu celé ODM 2017.


Jednání bezpečnostní komise ODM 2017