Při olympiádě dětí a mládeže budou dobrovolně pomáhat studenti

Při olympiádě dětí a mládeže budou dobrovolně pomáhat studenti

Součástí organizačního týmu Olympiády dětí mládeže 2016, která se mezi 17. a 22. lednem uskuteční na několika místech v kraji, je i šestadvacet studentů. Dobrovolníci ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Chomutově svou prací přispějí k bezproblémovému chodu soutěží.

„Jsou to studenti oboru výpočetních systémů, kteří se dobrovolně zapojili do práce organizačního týmu. Jako škola chceme být nápomocni při takto velké prestižní akci, proto jejich snahu velmi vítáme,“ uvedl ředitel SPŠ a VOŠ Chomutov Jan Lacina.

Studenti, všichni chlapci, budou mít na starosti zadávání výsledků jednotlivých disciplín do listin a do výsledkových systémů ihned po skončení soutěží. Díky nim tedy budou informace rychle dostupné a aktuální. „Aby vše uměli tak, jak je zapotřebí, prošli chlapci dvěma školeními,” doplnil ředitel.

Šestadvacet studentů je dostatečný počet k tomu, aby pokryl potřeby všech sportovišť ve všech městech. Pomoc při olympiádě není pro žáky povinná, mnohé tím ale získají - především praxi v novém prostředí a také cenné zkušenosti s organizací.