Profil sportu – Plavání

Konečné výsledky
50 VZ dívky ročník 2008 Výsledky
dívky ročník 2009 Výsledky
dívky ročník 2010 Výsledky
chlapci ročník 2008 Výsledky
chlapci ročník 2009 Výsledky
chlapci ročník 2010 Výsledky
100 VZ dívky ročník 2008 Výsledky
dívky ročník 2009 Výsledky
dívky ročník 2010 Výsledky
chlapci ročník 2008 Výsledky
chlapci ročník 2009 Výsledky
chlapci ročník 2010 Výsledky
200 VZ dívky ročník 2008 Výsledky
dívky ročník 2009 Výsledky
dívky ročník 2010 Výsledky
chlapci ročník 2008 Výsledky
chlapci ročník 2009 Výsledky
chlapci ročník 2010 Výsledky
400 VZ dívky ročník 2008 Výsledky
dívky ročník 2009 Výsledky
dívky ročník 2010 Výsledky
chlapci ročník 2008 Výsledky
chlapci ročník 2009 Výsledky
chlapci ročník 2010 Výsledky
100 M dívky ročník 2008 Výsledky
dívky ročník 2009 Výsledky
dívky ročník 2010 Výsledky
chlapci ročník 2008 Výsledky
chlapci ročník 2009 Výsledky
chlapci ročník 2010 Výsledky
200 M dívky ročník 2008 Výsledky
dívky ročník 2009 Výsledky
dívky ročník 2010 Výsledky
chlapci ročník 2008 Výsledky
chlapci ročník 2009 Výsledky
chlapci ročník 2010 Výsledky
100 Z dívky ročník 2008 Výsledky
dívky ročník 2009 Výsledky
dívky ročník 2010 Výsledky
chlapci ročník 2008 Výsledky
chlapci ročník 2009 Výsledky
chlapci ročník 2010 Výsledky
200 Z dívky ročník 2008 Výsledky
dívky ročník 2009 Výsledky
dívky ročník 2010 Výsledky
chlapci ročník 2008 Výsledky
chlapci ročník 2009 Výsledky
chlapci ročník 2010 Výsledky
100 P dívky ročník 2008 Výsledky
dívky ročník 2009 Výsledky
dívky ročník 2010 Výsledky
chlapci ročník 2008 Výsledky
chlapci ročník 2009 Výsledky
chlapci ročník 2010 Výsledky
200 P dívky ročník 2008 Výsledky
dívky ročník 2009 Výsledky
dívky ročník 2010 Výsledky
chlapci ročník 2008 Výsledky
chlapci ročník 2009 Výsledky
chlapci ročník 2010 Výsledky
200 PZ dívky ročník 2008 Výsledky
dívky ročník 2009 Výsledky
dívky ročník 2010 Výsledky
chlapci ročník 2008 Výsledky
chlapci ročník 2009 Výsledky
chlapci ročník 2010 Výsledky
4 x 50 VZ dívky Výsledky
chlapci Výsledky
4 x 50 polohová štafeta dívky Výsledky
chlapci Výsledky

Časový program disciplín