Profil sportu – Plavání

Konečné výsledky
50 VZ dívky ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
100 VZ dívky ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
200 VZ dívky ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
400 VZ dívky ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
100 M dívky ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
200 M dívky ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
100 Z dívky ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
200 Z dívky ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
100 P dívky ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
200 P dívky ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
200 PZ dívky ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2008 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2009 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2010 Celkové pořadí Výsledky
4 x 50 VZ dívky Celkové pořadí Výsledky
chlapci Celkové pořadí Výsledky
4 x 50 polohová štafeta dívky Celkové pořadí Výsledky
chlapci Celkové pořadí Výsledky

Časový program disciplín