Profil sportu – Plavání

Konečné výsledky
50 VZ dívky ročník 2007
dívky ročník 2008
dívky ročník 2009
chlapci ročník 2007 Výsledky
chlapci ročník 2008
chlapci ročník 2009
100 VZ dívky ročník 2007
dívky ročník 2008
dívky ročník 2009
chlapci ročník 2007
chlapci ročník 2008
chlapci ročník 2009
200 VZ dívky ročník 2007
dívky ročník 2008
dívky ročník 2009
chlapci ročník 2007
chlapci ročník 2008
chlapci ročník 2009