Kontakty

ORGANIZAČNÍ STRUKTURAŘÍDÍCÍ VÝBOR

Mgr. VLADISLAV HUSÁK
Krajské ředitelství policie Libereckého kraj - ředitel

plk. Ing. KAREL NAVRÁTIL
31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany

Mgr. DAVID MÁNEK
Magistrát města Jablonec nad Nisou

Ing. JAROSLAV ZÁMEČNÍK, CSc.

Statutární město Liberec - primátor

MARTIN PŮTA

Liberecký kraj - hejtman

PETR TULPA

Liberecký kraj - náměstek hejtmana

JIŘÍ KEJVAL

ČOV - předseda

FILIP ŠUMAN

ČOV-místopředseda

Doc. RNDr. MIROSLAV BRZEZINA, CSc.,

TUL - rektor


ORGANIZAČNÍ VÝBOR

plk. Mgr. Bc. PETR ŠIKOLA, LL.M
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
vedoucí odboru pořádkové policie

pplk. Ing. JAN FIALA
31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany

JIŘÍ KUBSCH
Magistrát města Jablonec nad Nisou

Mgr. MARKÉTA ŽÁČKOVÁ

Statutární město Liberec
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

PETR TULPA

Liberecký kraj

náměstek hejtmana

JIŘINA PRINCOVÁ

Liberecký kraj
vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

TOMÁŠ POKORNÝ

Liberecký kraj
vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti

MIROSLAV ŠOUREK

Liberecký kraj
ODM 2019

RADANA KUBEŠOVÁ

ČOV - Projektová manažerka, marketing partneři ODM

DANIELA MARKOVÁ

ČOV - komunikace ODM

JAN STLUKA

ČOV - sportovní úsek ODM

ZUZANA HERANOVÁ

ČOV - Marketing, partneři ODM

Mgr. PETR JEŘÁBEK, Ph.D.,

Katedra tělesné výchovy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci

Ing. IVA ŠÍDOVÁ

asistentka vedení Kolejí a menz

TU v Liberci

PAVEL JAKUBEC

P.J. Art Production s.r.o.


KOORDINÁTOŘI ODM 2019

TOMÁŠ POKORNÝ

vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti.

+420 739 541 672

tomas.pokorny@kraj-lbc.cz

MIROSLAV ŠOUREK

koordinátor organizace LODM 2019

+420 778 724 113

miroslav.sourek@kraj-lbc.cz

JAN KUBEŠ

koordinátor doprovodných programů

+420 770 178 728

jan.kubes@kraj-lbc.cz

LENKA SÝKOROVÁ

koordinátor dobrovolníků

+420 770 178 727

lenka.sykorova@kraj-lbc.cz

EVA DUFKOVÁ

koordinátor areálů a ubytování

+420 770 178 725

eva.dufkova@kraj-lbc.cz

LENKA ŠŤASTNÁ

asistentka organizačního výboru

+420 725 963 863

lenka.stastna@kraj-lbc.cz

LUCIE HLOŽKOVÁ

marketing a komunikace

+420 728 123 648

lucie.hlozkova@kraj-lbc.cz


VEDOUCÍ KRAJSKÝCH VÝPRAV

Hlavní město Praha

MICHAELA KNAPPOVÁ

michaela.knappova@praha.eu

ROMANA BEKOVÁ

romana.bekova@praha.eu

Jihočeský kraj

MIROSLAV HRDINA

hrdina@kraj-jihocesky.cz

VERONIKA NOVÁKOVÁ

novakova3@kraj-jihocesky.cz

Karlovarský kraj

PAVEL KUBEČEK

pavel.kubecek@kr-karlovarsky.cz

Kraj Vysočina

MILAN KASTNER

kastner.m@kr-vysocina.cz

Jihomoravský kraj

DAVID PULGERT

pulgret.david@kr-jihomoravsky.cz

KATEŘINA KONEČNÁ

konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz

KATEŘINA KONEČNÁ

konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz

Královehradecký kraj

TOMÁŠ ZÁVISKÝ

tzavisky@kr-kralovehradecky.cz

Liberecký kraj

LUCIE HLAVSOVÁ

lucie.hlavsova@kraj-lbc.cz

PETR HLOUŠEK

petr.hlousek@kraj-lbc.cz

Moravskoslezský kraj

FRANTIŠEK POKLUDA

frantisek.pokluda@kr-moravskoslezsky.cz

Olomoucký kraj

JAN ŠVEC

jan.svec@kr-olomoucky.cz

ROMANA HOLUBOVÁ

r.holubova@kr-olomoucky.cz

Pardubický kraj

LUCIE LEBEDOVÁ

lucie.lebedova@pardubickykraj.cz

MARTINA KUBEŠOVÁ

martina.kubesova@pardubickykraj.cz

Plzeňský kraj

LADISLAV HARVÁNEK

ladislav.harvanek@plzensky-kraj.cz

PETR MAŠINDA

Petr.Masinda@plzensky-kraj.cz

Středočeský kraj

LENKA ŠKOPOVÁ

skopova@kr-s.cz

Ústecký kraj

KLÁRA LAŇKOVÁ

lankova.k@kr-ustecky.cz

LUCIE DRNCOVÁ

drncova.l@kr-ustecky.cz

Zlínský kraj

TOMÁŠ DUDA

tomas.duda@kr-zlinsky.cz