Profil sportu – Sportovní střelba

Konečné výsledky
vzduchová pistole (VzPi 40) dívky
chlapci
vzduchová puška (VzPu 40) dívky
chlapci
vzduchová puška (mix) chlapci a dívky
vzduchová pistole (mix) chlapci a dívky