Profil sportu – Plavání

Konečné výsledky
50 VZ dívky ročník 2005 Výsledky
dívky ročník 2006 Výsledky
dívky ročník 2007 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2006 Výsledky
chlapci ročník 2007 Výsledky
100 VZ dívky ročník 2005 Výsledky
dívky ročník 2006 Výsledky
dívky ročník 2007 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2006 Výsledky
chlapci ročník 2007 Výsledky
200 VZ dívky ročník 2005 Výsledky
dívky ročník 2006 Výsledky
dívky ročník 2007 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2006 Výsledky
chlapci ročník 2007 Výsledky
400 VZ dívky ročník 2005 Výsledky
dívky ročník 2006 Výsledky
dívky ročník 2007 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2006 Výsledky
chlapci ročník 2007 Výsledky
100 M dívky ročník 2005 Výsledky
dívky ročník 2006 Výsledky
dívky ročník 2007 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2006 Výsledky
chlapci ročník 2007 Výsledky
200 M dívky ročník 2005 Výsledky
dívky ročník 2006 Výsledky
dívky ročník 2007 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2006 Výsledky
chlapci ročník 2007 Výsledky
100 Z dívky ročník 2005 Výsledky
dívky ročník 2006 Výsledky
dívky ročník 2007 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2006 Výsledky
chlapci ročník 2007 Výsledky
200 Z dívky ročník 2005 Výsledky
dívky ročník 2006 Výsledky
dívky ročník 2007 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2006 Výsledky
chlapci ročník 2007 Výsledky
100 P dívky ročník 2005 Výsledky
dívky ročník 2006 Výsledky
dívky ročník 2007 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2006 Výsledky
chlapci ročník 2007 Výsledky
200 P dívky ročník 2005 Výsledky
dívky ročník 2006 Výsledky
dívky ročník 2007 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2006 Výsledky
chlapci ročník 2007 Výsledky
200 PZ dívky ročník 2005 Výsledky
dívky ročník 2006 Výsledky
dívky ročník 2007 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2006 Výsledky
chlapci ročník 2007 Výsledky
4 x 50 VZ chlapci Výsledky
dívky Výsledky
4 x 50 polohová štafeta chlapci Výsledky
dívky Výsledky

Časový program disciplín