Profil sportu – Plavání

Konečné výsledky
50 VZ dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
100 VZ dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
200 VZ dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
400 VZ dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
100 M dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
200 M dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
100 Z dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
200 Z dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
100 P dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
200 P dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
200 PZ dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2006 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2007 Celkové pořadí Výsledky
4 x 50 VZ chlapci Celkové pořadí Výsledky
dívky Celkové pořadí Výsledky
4 x 50 polohová štafeta chlapci Celkové pořadí Výsledky
dívky Celkové pořadí Výsledky

Časový program disciplín