logo-odm

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019

Liberecký kraj / 23.06.2019 - 28.06.2019

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky se uskuteční v Liberci a Jablonci nad Nisou. Liberecký kraj tak naváže na rok 2010, ve kterém hostil zimní verzi dětské olympiády. Vedle tradičních sportů, jako je atletika, plavání, volejbal či fotbal, vypsali pořadatelé také soutěž v letním biatlonu nebo uměleckou soutěž v graffiti. Slavnostní zahájení se uskuteční v liberecké Home Credit aréně, jako oficiální olympijské domy pak poslouží Sport Park Liberec a koleje Technické univerzity. Předpokládaná účast činí více jak 4000 sportovců a trenérů.

Přehled sportovišť
Název Adresa
Areál Střelnice U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou
Bazén Liberec Tržní náměstí 1338, Liberec
Beach Liberec Na Skřivanech 865, Starý Harcov, Liberec
Bedřichov - stadión Bedřichov 142
ČLTK Bižuterie Jablonec U Tenisu 3859, Proseč nad Nisou
Fotbalové hřiště - Letka Liberec Ostašovská 363/19, Liberec
Fotbalové hřiště - Mozartova Mozartova 3668/22, Jablonec nad Nisou
Fotbalové hřiště - Mšeno Sportovní 310/10, Jablonec nad Nisou
Fotbalové hřiště - Střelnice U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou
Fotbalové hřiště - Svojsíkova Svojsíkova, Staré Město, Liberec
Fotbalové hřiště - Vratislavice nad Nisou U Tělocvičny 228, Vratislavice nad Nisou
Jablonec nad Nisou - Biatlonový areál Sportovní 46/4659, Jablonec nad Nisou
Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2A, Liberec
Liberecký tenisový klub Fibichova 929, Liberec
Městská sportovní hala U Přehrady 4747/20, Jablonec nad Nisou
Rekreační a sportovní areál Vesec Liberec Vesec
Sport Park Liberec Jeronýmova 570/22, Liberec
Sportovní hala Jablonecká 999, Liberec Rochlice
Sportovní hala Dukla Liberec Jeronýmova 558/33, Liberec
Technická univerzita v Liberci Na Bohdalci 715/30, Starý Harcov, 460 15 Liberec Studentská 1402/2, 461 17 Liberec (Orientační běh)
TJ Lokomotiva Liberec I. Jablonecká 562/21, Liberec
Vodní nádrž Mšeno Jablonec nad Nisou
ZŠ a MŠ logopedická Liberec E. Krásnohorské 921,Liberec 14

ORGANIZAČNÍ STRUKTURAŘÍDÍCÍ VÝBOR

Mgr. VLADISLAV HUSÁK
Krajské ředitelství policie Libereckého kraj - ředitel

plk. Ing. KAREL NAVRÁTIL
31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany

Mgr. DAVID MÁNEK
Magistrát města Jablonec nad Nisou

Ing. JAROSLAV ZÁMEČNÍK, CSc.

Statutární město Liberec - primátor

MARTIN PŮTA

Liberecký kraj - hejtman

PETR TULPA

Liberecký kraj - náměstek hejtmana

JIŘÍ KEJVAL

ČOV - předseda

FILIP ŠUMAN

ČOV-místopředseda

Doc. RNDr. MIROSLAV BRZEZINA, CSc.,

TUL - rektor


ORGANIZAČNÍ VÝBOR

plk. Mgr. Bc. PETR ŠIKOLA, LL.M
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
vedoucí odboru pořádkové policie

pplk. Ing. JAN FIALA
31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany

JIŘÍ KUBSCH
Magistrát města Jablonec nad Nisou

Ing. DAVID PASTVA

Statutární město Liberec
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

PETR TULPA

Liberecký kraj

náměstek hejtmana

JIŘINA PRINCOVÁ

Liberecký kraj
vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

TOMÁŠ POKORNÝ

Liberecký kraj
vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti

MIROSLAV ŠOUREK

Liberecký kraj
ODM 2019

RADANA KUBEŠOVÁ

ČOV - Projektová manažerka, marketing partneři ODM

DANIELA MARKOVÁ

ČOV - komunikace ODM

JAN STLUKA

ČOV - sportovní úsek ODM

ZUZANA HERANOVÁ

ČOV - Marketing, partneři ODM

Mgr. PETR JEŘÁBEK, Ph.D.,

Katedra tělesné výchovy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci

Ing. IVA ŠÍDOVÁ

asistentka vedení Kolejí a menz

TU v Liberci

PAVEL JAKUBEC

J. Art Production s.r.o.


KOORDINÁTOŘI ODM 2019

TOMÁŠ POKORNÝ

vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti.

+420 739 541 672

tomas.pokorny@kraj-lbc.cz

MIROSLAV ŠOUREK

koordinátor organizace LODM 2019

+420 778 724 113

miroslav.sourek@kraj-lbc.cz

JAN KUBEŠ

koordinátor doprovodných programů

+420 770 178 728

jan.kubes@kraj-lbc.cz

LENKA SÝKOROVÁ

koordinátor dobrovolníků

+420 770 178 727

lenka.sykorova@kraj-lbc.cz

EVA DUFKOVÁ

koordinátor areálů a ubytování

+420 770 178 725

eva.dufkova@kraj-lbc.cz

LENKA ŠŤASTNÁ

asistentka organizačního výboru

+420 725 963 863

lenka.stastna@kraj-lbc.cz

LUCIE HLOŽKOVÁ

marketing a komunikace

+420 728 123 648

lucie.hlozkova@kraj-lbc.cz


VEDOUCÍ KRAJSKÝCH VÝPRAV

Hlavní město Praha

DANA ŠACHOVÁ

dana.sachova@praha.eu

MICHAELA KNAPPOVÁ

michaela.knappova@praha.eu

SOŇA FÁBEROVÁ

Sona.Faberova@praha.eu

Jihočeský kraj

MIROSLAV HRDINA

hrdina@kraj-jihocesky.cz

VERONIKA NOVÁKOVÁ

novakova3@kraj-jihocesky.cz

Karlovarský kraj

PAVEL KUBEČEK

pavel.kubecek@kr-karlovarsky.cz

Kraj Vysočina

MILAN KASTNER

kastner.m@kr-vysocina.cz

Jihomoravský kraj

DAVID PULGERT

pulgret.david@kr-jihomoravsky.cz

KATEŘINA KONEČNÁ

konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz

KATEŘINA KONEČNÁ

konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz

Královehradecký kraj

TOMÁŠ ZÁVISKÝ

tzavisky@kr-kralovehradecky.cz

Liberecký kraj

LUCIE HLAVSOVÁ

lucie.hlavsova@kraj-lbc.cz

PETR HLOUŠEK

petr.hlousek@kraj-lbc.cz

Moravskoslezský kraj

FRANTIŠEK POKLUDA

frantisek.pokluda@kr-moravskoslezsky.cz

Olomoucký kraj

JAN ŠVEC

jan.svec@kr-olomoucky.cz

ROMANA HOLUBOVÁ

r.holubova@kr-olomoucky.cz

Pardubický kraj

LUCIE LEBEDOVÁ

lucie.lebedova@pardubickykraj.cz

MARTINA KUBEŠOVÁ

martina.kubesova@pardubickykraj.cz

Plzeňský kraj

LADISLAV HARVÁNEK

ladislav.harvanek@plzensky-kraj.cz

PETR MAŠINDA

Petr.Masinda@plzensky-kraj.cz

Středočeský kraj

LENKA ŠKOPOVÁ

skopova@kr-s.cz

Ústecký kraj

KLÁRA LAŇKOVÁ

lankova.k@kr-ustecky.cz

LUCIE DRNCOVÁ

drncova.l@kr-ustecky.cz

Zlínský kraj

TOMÁŠ DUDA

tomas.duda@kr-zlinsky.cz

LIBERECKÝ KRAJ

Liberecký kraj se rozprostírá na severu České republiky. Území zahrnuje sever České kotliny, Jizerské hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím a východní část Lužických hor. Svým severním okrajem tvoří v délce 20 km státní hranici se Spolkovou republikou Německo, na kterou navazuje 130 kmdlouhá hranice s Polskem. Východní část kraje sousedí s Královéhradeckým krajem, na jihu přiléhá ke Středočeskému kraji a na západě ke kraji Ústeckému. Patří ke krajům s vyšším podílem dětí a nižším podílem starších lidí.

Kraj má převážně průmyslový charakter. Rozvinut je především průmysl skla a bižuterie, výroba a zpracování plastů, strojírenství a odvětví zpracovatelského průmyslu s úzkou vazbou na výrobu automobilů. Tradiční textilní průmysl ztratil v důsledku útlumu v posledních letech svoje dominantní postavení.

Do území Libereckého kraje zasahuje i Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Tvoří ho tři hraniční oblasti nacházející se na území, kde se stýkají hranice České republiky, Spolkové republiky Německo a Polské republiky. Území Libereckého kraje je tak nedílnou součástí Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, který byl ustaven v roce 1991.

Liberecký kraj nabízí vynikající přírodní i kulturní podmínky pro cestovní ruch, a to jak zimní (sjezdové i klasické lyžování – Krkonoše, Jizerské hory, Ještědský hřbet, ale i Lužické hory), tak letní. V případě letního cestovního ruchu si lze zvolit téměř jakoukoli aktivitu – pěší a cykloturistiku (jak na horách, tak v níže položených oblastech – např. bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko), horolezectví (skalní města v Českém ráji), koupání (Máchovo jezero, vodní toky), městskou turistiku (Liberec, Turnov, Frýdlant v Čechách, Jilemnice aj.), památkovou turistiku (hrady, zámky, městské památkové zóny, vesnické památkové rezervace a zóny). K nejnavštěvovanějším hradům a zámkům patří Bezděz, Zákupy, Lemberk, Frýdlant, Sychrov, Hrubý Rohozec, Valdštejn.Důležitou roli sehrávají i lázeňská místa, tolik vyhledávaná právě návštěvníky ze sousedních zemí. Svou bohatou kulturně historickou tradicí, která se odráží ve velkém množství stavebních a historických památek i kulturních zařízení, naláká každoročně do regionu statisíce návštěvníků. Symbolem pro široké okolí se stala jedinečná stavba horského hotelu Ještěd, která obdržela Perretovu cenu.

Bohatá kulturně historická tradice kraje se odráží nejen ve velkém množství stavebních a historických památek, ale i v kulturních zařízeních. K institucím nadregionálního významu patří především Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie v Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci. Významnými kulturními institucemi jsou dále Divadlo F. X. Šaldy se scénou Malého divadla a Naivní divadlo v Liberci, Zoologická a Botanická zahrada v Liberci. Mezi kulturní zařízení regionálního významu patří řada muzeí a galerií v různých částech kraje. V návaznosti na tradici skla a bižuterie této oblasti se návštěvníkům nabízí např. Sklářská muzea v Novém Boru, Kamenickém Šenově a Železném Brodu, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Muzeum Českého ráje v Turnově vlastní sbírky z oblasti geologie, mineralogie a dokumentace zlatnictví a šperkařství, které jsou jedinečné nejen v rámci České republiky, ale i Evropy. Neméně důležitými zařízeními jsou knihovny a jejich pobočky v nižších územních celcích.

Liberecký kraj je krajem s velkými možnostmi v oblasti studia. Nutné je tedy zmínit existenci vysoké školy na území Libereckého kraje. Jedná se o Technickou univerzitu v Liberci s fakultou strojní, textilní, hospodářskou, pedagogickou, architektury, mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. Dále má mládež možnost studovat na mnoha středních školách (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, integrované střední školy, speciální školy).

SPOLUPOŘADATELÉ

Statutární město Liberec

Město Jablonec nad Nisou

Obec Bedřichov

Jizerská o.p.s.

Statutární město Liberec

Liberec se nachází na severu Čech v kotlině mezi Jizerskými horami (SV) a Ještědským hřebenem (JZ). Centrum města – nám. Dr. E. Beneše leží na 50°43´ severní šířky a 15°04´ východní délky ve výšce 374 m n.m. Nejvyšším bodem je vrchol Ještědu ve výšce 1012 m n.m., dolní stanice kabinové lanové dráhy má 600 m n.m., koryto řeky Nisy je kolem 350 m n.m.

Počet obyvatel k 31.12.2016: Liberecký kraj: 440 636 obyvatel / Liberecký okres: 173 382 obyvatel / město Liberec: 103 853 obyvatel

Rozdělení: Území města je rozčleněno na 33 čtvrtí, z nichž 32 spravují přímo orgány města a jednu městskou čtvrť spravují orgány Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, který je vyčleněn jako samostatný městský obvod.

Liberec se rozkládá po obou březích řeky Nisy, která má čtyři hlavní zdroje.

Dominantou Liberce je 1012 m vysoký Ještěd, korunovaný podivuhodnou siluetou televizního vysílače a horského hotelu (1966-1973). Autor projektu architekt Karel Hubáček byl za své dílo oceněn vysoce prestižní Perretovou cenou (1969). Druhým symbolem města je budova novorenesanční radnice (1888-1893), postavená dle projektu vídeňského architekta Franze von Neumanna firmou Sachers a Gärtner. Dalším magnetem je Zoologická zahrada v Liberci z roku 1919 - nejstarší svého druhu v ČR. V současné době se specializuje na chov vzácných a v přírodě často kriticky ohrožených druhů zvířat, z nichž největší zájem návštěvníků poutá liberecká rarita – bílí tygři. Pozornost si jistě zaslouží i vzácní takini čínští, panda červená, nebo největší kolekce dravých ptáků v Evropě. Významným turistickým cílem města je Botanická zahrada v Liberci. Zahrada byla zpřístupněna již roku 1895, dnes je jednou z nejmodernějších zahrad v Čechách a její výstavní skleníky jsou opravdovým rájem rostlin. Mezi významné liberecké atraktivity se řadí také centrum rodinné zábavy - Centrum Babylon.

Liberec je relativně mladé město, jelikož se první písemné zmínky o něm objevují teprve roku 1352. Ani zdaleka se tedy nemůže pochlubit mnohasetletou historií jako např: Frýdlant, Hrádek či Český Dub (vše 13. st), ovšem díky výhodné poloze u obchodních cest začal nabývat na důležitosti, až nakonec své „rivaly“ předběhl a stal se nejdůležitějším městem celého kraje. Jeho významu pak odpovídalo množství honosných, převážně novorenesančních, budov:zámek(1583-1587, kaple 1604-1606, různé přestavby),radnice(původní 1603, nová 1888-1893),divadlo(1881-1883),kostely,muzeum(1897-1898),lázně(1901-1902), atd., které dodnes představují klenoty města.


Město Jablonec nad Nisou

nachází se v oblasti Jizerských hor. Rozkládá se na ploše 3 135 ha, v nadmořské výšce cca 500 metrů. Terén je kopcovitý, vládne zde horské podnebí. Město bylo vystavěno uprostřed zeleně, v široké kotlině tvořené řekou Nisou. V současné době zde žije zhruba 45 000 obyvatel.

Jablonec nad Nisou je přirozeným kulturním i sportovně rekreačním centrem regionu. Architektonicky je městem mladým, k jeho největšímu rozkvětu docházelo až koncem 19. a začátkem 20. století. Za prohlídku stojí mnoho zajímavých míst, významných staveb i čtvrtí. Naleznete zde nepřehlédnutelné stopy secese, funkcionalismu a novorenesance.

Budete se tu dobře orientovat, neboť centrum tvoří tři nad sebou položená náměstí a na jižním horizontu se tyčí hotel Petřín s vyhlídkovou věží. Nedaleko centra byla na začátku minulého století vybudována přehrada, která se stala nejen unikátní technickou památkou, ale spolu se svým okolím tvoří i celoročně využívané rekreační zázemí města. Stále platí, že Jablonec nad Nisou je městem skla a bižuterie. Stejně jako v minulosti, i dnes se zde setkáte s křehkou krásou skleněných výrobků a bižuterie, přiblížíte si po staletí vyvíjející se tradici šikovných rukou zdejších sklářů. Město se může pochlubit jedinečným kulturním zařízením, které nemá v naší zemi obdoby - Muzeem skla a bižuterie. Své rozsáhlé sbírky prezentuje především stálými expozicemi „Kouzelný svět bižuterie“ a „Čarovná zahrada“, ale i častými výstavami.

Jablonec nad Nisou zve všechny, kteří hledají pestrou a aktivní dovolenou. Jeho návštěvou můžete spojit výhody městského života jako je kulturní a sportovní vyžití, s výhodami plynoucími z jeho polohy v blízkosti Jizerských hor. Lehce dostupná jsou rekreační střediska, jako je Bedřichov (kam jezdí z Jablonce i MHD a sezónní autobusy), Severák, Špičák, Jizerka nebo Harrachov. Za pouhou hodinu dosáhnete hlavního města Prahy. Věříme, že chvíle prožité v Jablonci n. N. a okolí vám přinesou radost z příjemně stráveného času.


Obec Bedřichov

Obec Bedřichov je malebná horská obec čítající okolo 320 stálých obyvatel. Nachází se v Jizerských horách mezi městy Liberec
a Jablonec nad Nisou. Leží v nadmořské výšce 707 m.n.m. a rozkládá se po obou stranách údolí říčky Rýnovické Nisy.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1602. V té době tu byla sklářská huť, kolem které vyrostla vesnice, která dostala název Bedřichov podle majitele panství, Bedřicha z Redernu.

Dnes je v obci řada rekreačních objektů a Bedřichov je významným střediskem zimních sportů a startovním místem mnohých běžkařských výprav do Jizerských hor. Na místním stadionu, kousek od parkoviště a autobusové zastávky, začíná běžecká trať Jizerská magistrála.

Na svazích Malinového vrchu je v nadmořské výšce 710 až 802 m.n.m. sjezdový ski areál, čítající 7 vleků a sjezdovky o celkové délce 4,5 km.

Obec Bedřichov je hojně navštěvována i v létě, kdy je výchozím místem k turistickým cestám a cyklostezkám po Jizerských horách. Z Bedřichova také vedou bezbariérové stezky do okolí.

Díky svému klidnému prostředí je Bedřichov vhodný i pro rodinnou rekreaci. Je snadno dostupný městskou dopravou z Liberce
a Jablonce nad Nisou.

Máš rád/a sport? Chceš zažít atmosféru olympiády na vlastní kůži? Chceš si odnést spousty nezapomenutelných zážitků? Chceš se potkat se známými sportovci? Jsi komunikativní, usměvavý/á a máš chuť vytvořit jedinečný týden pro všechny účastníky?


V tom případě hledáme právě TEBE.

Co požadujeme?

 • Věk alespoň 15 let (dobrovolníci mladší 18let musí nejpozději před zahájením olympiády doručit osobně nebo elektronicky Souhlas zákonného zástupce s účastí na pořádání Her IX. letní olympiády dětí a mládeže - ke stažení ZDE ) - nezletilým dobrovolníkům nejsme z bezpečnostních důvodů schopni zajistit ubytování,
 • spolehlivost a zodpovědnost,
 • milé vystupování a ochotu pomáhat.
 • časovou flexibilitu (před zahájením olympiády je nutno počítat se školením),

Co nabízíme?

 • Teambuildingovou akci před zahájením olympiády,
 • oblečení s logem Her IX. letní olympiády dětí a mládeže (triko, kraťasy, mikina/bunda),
 • volné vstupy po libereckých atrakcích (např. ZOO),
 • volné jízdné (běžné linky MHD),
 • příspěvek na stravování,
 • zajištění ubytování pro dobrovolníky mimo Liberecký kraj (kvůli kapacitním důvodům dostanou přednost dobrovolníci z Libereckého kraje),
 • závěrečnou párty.

Pro pořádání Her IX. letní olympiády dětí a mládeže hledáme dobrovolníky na pozice:

1. dobrovolníci pro sport pomáhají přímo na sportovištích se vším, co jim zadá jejich nadřízený (tzv. ředitel sportu),

2. dobrovolníci pro výsledkový servis zadávají do systému výsledky na jednotlivých sportovištích podle pokynů Českého olympijského výboru. Tito dobrovolníci by měli znát základní pravidla daného sportu, umět s počítačem a počítat se zvláštním školením.

3. dobrovolníci pro pořadatelskou činnost pomáhají v olympijských domech a FunParku. Mají na starosti také ceremoniály, ubytování, stravování, doprovodné programy, bezpečnost, nebo dopravu. Jejich nadřízeným jsou organizátoři ODM.V případě zájmu, nebo dalších dotazů, neváhej kontaktovat koordinátora dobrovolníků - lenka.sykorova@kraj-lbc.cz, tel.: 770 178 727. Nebo vyplň registrační formulář k Hrám IX. letní olympiády dětí a mládeže.


Pořadí krajů
Pozice Kraj Počet bodů Započítáno / celkově závodů
1. Jihočeský kraj 0 0 / 0
1. Jihomoravský kraj 0 0 / 0
1. Karlovarský kraj 0 0 / 0
1. Královéhradecký kraj 0 0 / 0
1. Liberecký kraj 0 0 / 0
1. Moravskoslezský kraj 0 0 / 0
1. Olomoucký kraj 0 0 / 0
1. Pardubický kraj 0 0 / 0
1. Plzeňský kraj 0 0 / 0
1. Hlavní město Praha 0 0 / 0
1. Středočeský kraj 0 0 / 0
1. Ústecký kraj 0 0 / 0
1. Kraj Vysočina 0 0 / 0
1. Zlínský kraj 0 0 / 0

Výpočet pořadí

Celkové pořadí krajů bude určeno na základě zisku bodů za umístění v jednotlivých sportech, vždy v kategorii chlapců a dívek. ČOV společně s pořadatelem rozhodne před začátkem her, které koedukované soutěže budou počítány do dívčích a které do chlapeckých kategorií.

Pořadí krajů ve sportu bude určeno součtem získaných bodů v jednotlivých medailových soutěžích daného sportu.

V každé medailové soutěži budou bodována umístění na 1. až 14. místě. Jeden kraj může být v rámci jedné medailové soutěže hodnocen i víckrát, nebude uplatňován princip redukovaného pořadí.

Při rovnosti bodů se dva nebo více krajů umístí společně na jednom děleném místě a každý kraj obdrží plný počet bodů náležejících tomuto umístění.

Stejným systémem je bodováno umístění sportovců v jednotlivých medailových soutěžích i pořadí krajů v jednotlivých sportech, viz následující tabulka.

Umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Body 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Program olympiády
Neděle23. 6. Pondělí24. 6. Úterý25. 6. Středa26. 6. Čtvrtek27. 6. Pátek28. 6.
ikona sportu Atletika            
ikona sportu Basketbal            
ikona sportu Beachvolejbal            
ikona sportu Cyklistika            
ikona sportu Florbal            
ikona sportu Fotbal            
ikona sportu Gymnastika            
ikona sportu Judo   18 icon-medal 1      
ikona sportu Letní biatlon   icon-medal 4 icon-medal 4 icon-medal 2    
ikona sportu Orientační běh   icon-medal 4 icon-medal 4   icon-medal 2  
ikona sportu Plavání   icon-medal 18 icon-medal 26 icon-medal 26    
ikona sportu Skoky na trampolíně     icon-medal 2 icon-medal 2 icon-medal 2  
ikona sportu Soutěžní lezení   icon-medal 2        
ikona sportu Sportovní střelba            
ikona sportu Stolní tenis            
ikona sportu Street art            
ikona sportu Tenis            
ikona sportu Triatlon   icon-medal 4 icon-medal 2      
ikona sportu Volejbal     54 50 icon-medal 4  
Počet medailových ceremoniálů 0 32 39 30 8 0

Databáze účastníků

19

Počet sportů

65

Počet disciplín

0

Počet účastníků

Články o olympiádě