Doprava

Doprava

Pro přepravu účastníků ODM 2017 mezi olympijskou vesnicí, sportovišti, ubytováním, místy kulturních akcí a případně i jiných cílů na území města Brna je možno využít z více možností. Na výběr jsou běžné linky MHD nebo speciální linky zřízené pouze při příležitosti konání této významné sportovní akce. Pro cíle v docházkové vzdálenosti doprava zajišťována nebude.

Speciální linky

Pro dopravu od ubytovacích zařízení k jednotlivým sportovištím budou zřízeny speciální linky. Začátek tras speciálních linek je na ulici Kolejní v olympijské vesnici, kde se nachází většina ubytovacích a stravovacích kapacit.

Jízdní řády všech speciálních linek budou k dispozici na všech místech ubytování i na zastávkách jednotlivých tras. Jízdní řády budou vytvořeny tak, aby vyhovovaly nejen návozu a odvozu z jednotlivých míst podle začátků a ukončení sportovních programů, ale také k přepravě v průběhu dne, ale také umožňovaly dle vlastních preferencí navštívit i více míst a v případně dřívějšího ukončení účasti v soutěži odjet co nejpohodlněji a nejrychleji zpět na ubytování.

Běžné linky MHD

Ve dnech konání ODM 2017 budou moci všichni akreditovaní účastníci bezplatně využívat také bohatou dopravní síť běžných linek MHD. Konečná tramvaje jedoucí do centra města je vzdálena 200 m od olympijské vesnice, zastávka tramvaje je od Kolejí Purkyňova vzdálena cca 50m.

Schéma speciálních autobusových linek ke stažení zde.

Jízdní řády ke stažení zde.