Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování

Účastníci ODM 2017 budou ubytování na kolejích Vysokého učení technického v Brně:

Koleje Pod Palackého vrchem, Kolejní 2, Brno
(kraje Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Vysočina, Královéhradecký, Ústecký, Zlínský)

Purkyňovy koleje, Purkyňova 93, Brno
(kraje Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Liberecký, Moravskoslezský a Praha)

Listovy koleje, Kounicova 46/48, Brno (rozhodčí všech sportů)

Kontaktní osoby pro jednotlivé ubytovací jednotky:
ubytování na Purkyňových kolejích blok B02,B07 – provozní p. Čadová, tel.739249108
ubytování na Purkyňových kolejích blok B02, B04 – provozní p. Budurinová, tel. 739249109
ubytování na koleji Pod Palackého vrchem
blok A02 – provozní p. Pospíšilová, tel. 739249112
blok A03 – provozní p. Šeborová, tel. 739249114
blok A04 – provozní p. Režňáková, tel.739249113
blok A05 – provozní p. Boesová, tel. 739329932

Každý účastník obdrží ubytovací průkaz se jménem, označením bloku a číslem pokoje. Na základě tohoto průkazu mu bude vydán klíč na vrátnici příslušného bloku. Po skončení olympiády průkaz i klíč účastník odevzdává do rukou vedoucího své výpravy.

Informace pro ubytované – důležité:

 1. Vícelůžkový pokoj má k dispozici jen jeden společný klíč pro všechny ubytované
 2. Klíč je nutno při odchodu z budovy vždy odevzdat na vrátnici
 3. Pro vydání klíče je nutné se prokázat ubytovacím průkazem
 4. Při odchodu z pokoje je nezbytné pokoj uzamykat
 5. Na pokoji neponechávejte cennosti a větší obnosy peněz
 6. Postele si ubytovaný povleče sám (ložní prádlo bude ležet na posteli) a po skončení ubytování je ubytovaný povinen ložní prádlo svléci a položit na postel
 7. Ručníky nejsou poskytovány

Stravování

Účastníci ODM 2017 se budou stravovat v následujících menzách:

Menza Kolejní, Kolejní 2, Brno (zde se stravují účastníci ubytovaní na kolejích Pod Palackého vrchem, Kolejní 2)

Menza Purkyňova (zde se stravují účastníci ubytovaní na kolejích Purkyňova 93)

Restaurace Q Areál Fakulty strojního inženýrství, Technická 2 (zde se stravují účastníci s bezlepkovou dietou ubytovaní na kolejích na Kolejní i Purkyňově)

Kontaktní osoby pro jednotlivá stravovací zařízení:
Hlavní koordinátor stravování : Růžička Adolf – 737350883 – ruzicka@skm.vutbr.cz, zajišťuje i stravování v menze Purkyňova
Vintrlíková – 776170921 - vintrlikova@adm.skm.vutbr.cz - stravování menza Kolejní
Šembera - 731401474 - sembera@adm.skm.vutbr.cz - stravování restaurace Q

Informace pro strávníky – důležité!!:

 1. účastník se může stravovat pouze v menze umístěné v areálu kolejí, kde je ubytován
 2. účastníci s bezlepkovou stravou se všichni stravují v restauracu Q
 3. jídlo bude vydáno po předložení akreditační karty
 4. forma stravování je samoobslužná, strávník je povinen odnést použité nádobí ze stolu k odkládacímu místu
 5. účastník si může k jídlu dokoupit za hotové peníze další nápoje, saláty, moučníky, plněné bagety, ovoce a pečivo
 6. vynášení nádobí a inventáře z menzy je zakázáno

Výdejní doba:
Snídaně: 06:00 – 09:30
Oběd: 11:00 – 15:00
Večeře : 17:00 – 21:00

Nabídka ubytování pro návštěvníky a hosty ODM 2017

Hotel Vista
Hudcova 72, 621 00 Brno, Czech Republic
www.vista-hotel.cz l Facebook Hotel Vista
email:
recepce@vista-hotel.cz
tel:
+420 541 217 088

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
Čichnova 982/23, 624 00 Brno
https://www.cichnovabrno.cz/komercni-nabidky-ubytovani

e-mail: elena.kneslova@cichnovabrno.cz
tel.: 541 123 364 a 702 012 180 (paní Kneslová, paní Hanáková)