Profil sportu – Plavání

Konečné výsledky
50 VZ dívky ročník 2003 Výsledky
dívky ročník 2004 Výsledky
dívky ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2003 Výsledky
chlapci ročník 2004 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
100 VZ dívky ročník 2003 Výsledky
dívky ročník 2004 Výsledky
dívky ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2003 Výsledky
chlapci ročník 2004 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
200 VZ dívky ročník 2003 Výsledky
dívky ročník 2004 Výsledky
dívky ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2003 Výsledky
chlapci ročník 2004 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
400 VZ dívky ročník 2003 Výsledky
dívky ročník 2004 Výsledky
dívky ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2003 Výsledky
chlapci ročník 2004 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
100 M dívky ročník 2003 Výsledky
dívky ročník 2004 Výsledky
dívky ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2003 Výsledky
chlapci ročník 2004 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
200 M dívky ročník 2003 Výsledky
dívky ročník 2004 Výsledky
dívky ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2003 Výsledky
chlapci ročník 2004 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
100 Z dívky ročník 2003 Výsledky
dívky ročník 2004 Výsledky
dívky ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2003 Výsledky
chlapci ročník 2004 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
200 Z dívky ročník 2003 Výsledky
dívky ročník 2004 Výsledky
dívky ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2003 Výsledky
chlapci ročník 2004 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
100 P dívky ročník 2003 Výsledky
dívky ročník 2004 Výsledky
dívky ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2003 Výsledky
chlapci ročník 2004 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
200 P dívky ročník 2003 Výsledky
dívky ročník 2004 Výsledky
dívky ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2003 Výsledky
chlapci ročník 2004 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
200 PZ dívky ročník 2003 Výsledky
dívky ročník 2004 Výsledky
dívky ročník 2005 Výsledky
chlapci ročník 2003 Výsledky
chlapci ročník 2004 Výsledky
chlapci ročník 2005 Výsledky
4 x 50 VZ dívky Výsledky
chlapci Výsledky
4 x 50 polohová štafeta chlapci Výsledky
dívky Výsledky
synchronizované plavání - figury dívky Výsledky
synchronizované plavání - sólo dívky Výsledky
synchronizované plavání - duo dívky Výsledky

Časový program disciplín