Profil sportu – Plavání

Konečné výsledky
50 VZ dívky ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
100 VZ dívky ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
200 VZ dívky ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
400 VZ dívky ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
100 M dívky ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
200 M dívky ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
100 Z dívky ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
200 Z dívky ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
100 P dívky ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
200 P dívky ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
200 PZ dívky ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
dívky ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2003 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2004 Celkové pořadí Výsledky
chlapci ročník 2005 Celkové pořadí Výsledky
4 x 50 VZ dívky Celkové pořadí Výsledky
chlapci Celkové pořadí Výsledky
4 x 50 polohová štafeta chlapci Celkové pořadí Výsledky
dívky Celkové pořadí Výsledky
synchronizované plavání - figury dívky Celkové pořadí Výsledky
synchronizované plavání - sólo dívky Celkové pořadí Výsledky
synchronizované plavání - duo dívky Celkové pořadí Výsledky

Časový program disciplín