Profil sportu – Plavání

Konečné výsledky
50 VZ dívky ročník 2003
dívky ročník 2004
dívky ročník 2005
chlapci ročník 2003
chlapci ročník 2004
chlapci ročník 2005
100 VZ dívky ročník 2003
dívky ročník 2004
dívky ročník 2005
chlapci ročník 2003
chlapci ročník 2004
chlapci ročník 2005
200 VZ dívky ročník 2003
dívky ročník 2004
dívky ročník 2005
chlapci ročník 2003
chlapci ročník 2004
chlapci ročník 2005
400 VZ dívky ročník 2003
dívky ročník 2004
dívky ročník 2005
chlapci ročník 2003
chlapci ročník 2004
chlapci ročník 2005
100 M dívky ročník 2003
dívky ročník 2004
dívky ročník 2005
chlapci ročník 2003
chlapci ročník 2004
chlapci ročník 2005
200 M dívky ročník 2003
dívky ročník 2004
dívky ročník 2005
chlapci ročník 2003
chlapci ročník 2004
chlapci ročník 2005
100 Z dívky ročník 2003
dívky ročník 2004
dívky ročník 2005
chlapci ročník 2003
chlapci ročník 2004
chlapci ročník 2005
200 Z dívky ročník 2003
dívky ročník 2004
dívky ročník 2005
chlapci ročník 2003
chlapci ročník 2004
chlapci ročník 2005
100 P dívky ročník 2003
dívky ročník 2004
dívky ročník 2005
chlapci ročník 2003
chlapci ročník 2004
chlapci ročník 2005
200 P dívky ročník 2003
dívky ročník 2004
dívky ročník 2005
chlapci ročník 2003
chlapci ročník 2004
chlapci ročník 2005
200 PZ dívky ročník 2003
dívky ročník 2004
dívky ročník 2005
chlapci ročník 2003
chlapci ročník 2004
chlapci ročník 2005
4 x 50 VZ dívky
chlapci
4 x 50 polohová štafeta chlapci
dívky
synchronizované plavání - figury dívky
synchronizované plavání - sólo dívky
synchronizované plavání - duo dívky

Časový program disciplín