Profil sportu – Sportovní střelba

Konečné výsledky
vzduchová pistole (VzPi 40) dorostenky
dorostenci
vzduchová puška (VzPu 40) dorostenky
dorostenci
vzduchová puška (mix) vzduchová puška - mix
vzduchová pistole (mix) vzduchová pistole - mix